Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality Household textile products production and marketing 2021-05-29 ~ 2024-05-22 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
YUEER 563328 YUEER Home Textiles>>Bedding>>Bedding Set 2009-10-21 ~ 2019-10-20 Đã xác minh
YUER 16465866 YUER Home Textiles>>Bedding>>Bedding Set 2016-07-07 ~ 2026-07-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này